• Uzmanlık: Ercan Şeremet İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra birçok eğitim kurumunda yöneticilik yapmıştır. 2010 yılından itibaren anlayarak hızlı okuma alanında uzmanlaşan yazar, Türkiye'de bu alanda birçok öğretmen ve öğrenciye eğitim vermiştir. Yazarımızın kendine ait bir kitabı ve şu an bir set çalışması bulunmaktadır.
  • Şirket: Bambulum

Ercan Hoca’nın öğrencilere sunduğu dersler, sadece harf ve kelimelerin ötesine geçer.

  • Öğrencilere bilgi aktarmakla kalmaz, aynı zamanda öğrenmeye duyulan tutkuyu aşılar.
  • Öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını anlama ve onlara destek olma konusunda üstün bir empati yeteneğine sahiptir.
  • Ercan Hoca, derslerinde yaratıcı ve inovatif yöntemler kullanarak öğrencilerin ilgisini çeker.
  • Öğrencilerle ve velilerle etkili iletişim kurma konusunda üstün becerilere sahiptir.
  • Ercan Hoca, öğrenciler arasında adaleti sağlama ve eşitlik ilkesine bağlılık gösterme konusunda kararlıdır.
  • Her öğrencinin benzersiz özelliklere sahip olduğunu kabul eder ve bu çeşitliliği değerli bir öğrenme kaynağı olarak görür.
  • Ercan Hoca, kendi öğretim pratiğini ve eğitim yöntemlerini sürekli olarak gözden geçirir.

Ercan Hoca'nın sınıfında dil sadece bir araç olmanın ötesinde, bir dünya olarak algılanır. Öğrencilere, dilin kültürlerarası bir köprü olduğunu, farklı hikayeler ve bakış açılarıyla tanışmanın dilin güzelliklerini keşfetmenin bir yolu olduğunu anlatır. Bu yaklaşım, öğrencilerin sadece dil becerilerini değil, aynı zamanda empati ve kültürel açıdan duyarlılık gibi önemli değerleri de kazanmalarına olanak tanır.

Ercan Hoca, öğrencilerini sadece kelime dağarcığını genişletmeye teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda onlara güven ve özsaygı kazandırmayı amaçlar. Onun öğrencileri, kendi hikayelerini yazma cesareti ve özgüveni kazanarak, sınıf dışındaki dünyayla daha etkili bir iletişim kurma becerisi geliştirirler. Ercan Hoca, okuma ve yazmanın öğrencilere sadece bilgi değil, aynı zamanda ömür boyu sürecek bir tutku kazandırmak olduğuna inanır ve bu inançla öğrencilerini her gün daha ileriye taşımaya çalışır.