• Uzmanlık: Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği alanından mezun olup birçok kademe ile çalışan , teknolojik alanlarda yetkinlik sahibi mesleki bir eğitimcidir. Kodlama ile öğrencilere yaratıcılık , üreticilik, kural öğrenme ve kurallara uyma, problem çözme ve analitik düşünme, uzamsal düşünme becerileri gibi beceriler kazandırılmaya çalışılırken yaşlarına uygun olacak şekilde hazırlanmış uygulamalar ve projeler ile öğrencilere teknolojiyi yakından tanıma imkanı sağlıyor.
 • Deneyim: Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
 • Gönül Hoca, bilişim teknolojileri alanındaki derin bilgi ve uzmanlığı ile öğrencilere çağdaş teknoloji konularını etkili bir şekilde öğretir.
 • Öğrencilere programlama dilleri ve yazılım geliştirme konusunda kapsamlı bir eğitim sunarak, bilgisayar bilimleri alanındaki temel kavramları öğretir.
 • Gelişmiş öğretim yöntemleri ve interaktif öğrenme araçları kullanarak öğrencileri teknolojiye yönlendirir ve onların ilgisini çeker.
 • Öğrencilere teknoloji araçları kullanarak gerçek dünya sorunlarına nasıl çözüm üretebileceklerini öğretir ve onları teknolojik düşünme becerileriyle donatır.
 • Güvenlik konularında öğrencilere farkındalık kazandırarak, siber güvenlik alanında temel bilgiler sunar ve dijital güvenlik konularını vurgular.
 • Eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde entegre ederek, öğrencilere çeşitli öğrenme materyalleri ve platformları aracılığıyla daha etkili bir öğrenme deneyimi sunar.
 • Öğrencilerin bireysel özelliklerini ve öğrenme stillerini dikkate alarak, öğrenci merkezli bir öğrenme ortamı oluşturur.
 • Bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, öğrencilere her zaman güncel ve yenilikçi bilgiler sunar.
 • Öğrencilerle ve diğer eğitim paydaşlarıyla etkili bir iletişim kurar ve işbirliği içinde çalışma konusunda öncü bir rol oynar.
 • Ders içinde öğrencilere yaratıcı projeler ve ödevler üzerinden teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğretir, böylece öğrencilerin yaratıcılıklarını teşvik eder.

Gönül Hoca, bilişim teknolojileri öğretmeni olarak öne çıkan bir eğitimcidir. Uzun yıllar süren deneyimi ve derin teknoloji bilgisi ile öğrencilere, programlama dilleri, yazılım geliştirme, ve diğer bilişim konularında kapsamlı bir eğitim sunar. Kendi sınıfında yenilikçi eğitim yöntemleri ve interaktif araçlar kullanarak, öğrencilerin teknolojiye ilgilerini artırmak ve onları güncel bilişim trendleri ile buluşturmak konusundaki özverili çabaları öğrenci kitlesi arasında takdirle karşılanmaktadır.

Gönül Hoca, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını benimseyerek, her bir öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına özel bir yaklaşım sergiler. Öğrencilere sadece teknik beceriler kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda problem çözme, iletişim ve işbirliği gibi genel becerileri geliştirmelerine de öncülük eder. Gönül Hoca'nın sınıfı, öğrencilerin bilişim dünyasında güvenle ilerlemelerine ve kendi yaratıcı projelerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan bir öğrenme ortamı sunar.