• Uzmanlık: TESOL ( Teaching English to Speakers of Other Languages) sertifikasyonu kapsamında, ana dili İngilizce olmayan çocuklara İngilizce dilini interaktif ve eğlenceli yollarla öğretmeyi hedefleyerek, yüzlerce çocukla çalışmıştır.
  • Şirket: Bambulum
  • Deneyim: İngilizce Öğretmeni

 

 

Ece Hoca’nın öğrencilere sunduğu dersler, sadece harf ve kelimelerin ötesine geçer.

  • Dilin kültürel bir araç olduğunu vurgular ve öğrencilere farklı kültürlerle bağ kurma fırsatı sunar.
  • Öğrencilere sadece dilbilgisi ve kelime öğretmekle kalmaz, aynı zamanda iletişim becerilerini ve kültürel duyarlılığı geliştirmeye odaklanır.
  • Yaratıcı öğretim metotları ve inovatif yaklaşımlar kullanarak dersleri ilgi çekici ve etkileşimli hale getirir.
  • Öğrencilerin özgüvenlerini inşa etmeye yönelik özel stratejiler kullanarak sınıf içinde aktif bir katılım sağlar.
  • Her öğrencinin bireysel özelliklerini kabul eder ve çeşitliliği bir öğrenme kaynağı olarak görür.
  • Öğrenci-öğretmen iletişimini güçlendirir ve velilerle etkili bir işbirliği kurar.
  • Sürekli olarak kendi öğretim pratiğini gözden geçirir ve geliştirmeye yönelik çaba sarf eder.
  • Okuma ve yazma becerilerini sadece bilgi kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilere dilin güzelliklerini keşfetme tutkusunu aşılar.

Ece Hoca, İngilizce öğretmenliği alanında tutku ve uzmanlıkla öne çıkan bir eğitimcidir. Derslerinde sadece dilbilgisi ve kelime bilgisini öğretmekle kalmaz, aynı zamanda öğrencilere dilin kültürlerarası bir pencere olduğunu ve farklı perspektifleri keşfetmenin dilin zenginliklerini artırdığını anlatır. Ece Hoca, öğrencilerini etkili iletişim kurma yetenekleriyle donatarak, dilin ötesinde kültürel bir anlayış geliştirmelerine öncülük eder.

Ece Hoca'nın sınıfında öğrencilere sadece İngilizce öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda dilin yaşayan bir varlık olduğunu ve onu keşfetmenin öğrenmeyi daha anlamlı kıldığını öğretir. Öğrencilerine özgün öğretim metotlarıyla yaklaşan Ece Hoca, onların dil becerilerini sadece geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda özgüvenlerini inşa etmelerine ve İngilizceyi günlük yaşamlarında etkili bir şekilde kullanmalarına katkı sağlar.